Kupujte Sigurno

Tokom procesa plaćanja, sistem zahtijeva unos ličnih podataka dva puta -  informacije  o  korisniku karte (ime, prezime, telefon i email) i informacije o osobi koja vrši plaćanje (ime, prezime, broj kreditne/debitne kartice, rok važnosti kartice, CCV/CVC2 kod). 
Podaci o kreditnoj  kartici se unose samo na sigurnoj stranici partnerske banke i buskarta.ba nema nikakvog pristupa do njih, i iste nigdje ne pohranjuje.